0 Comments

Hiểu về ý nghĩa sự kiện tri ân khách hàng để lên kế hoạch chi tiết

Trong làm ăn, không chỉ sản phẩm chất lượng, việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng/ đối tác cũng là tiêu chí quan trọng góp phần có công việc làm ăn thuận lợi. Sự kiện tri ân khách hàng được tổ chức nhằm gắn kết mối quan hệ khách […]