Thẻ mã số thuế cá nhân là gì và sử dụng như thế nào đúng cách?

0 Comments

Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại. Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế cấp “Thẻ mã số thuế cá nhân” theo mẫu số 12-MST của Thông tư Số: 80/2012/TT-BTC, Thông tư hướng dẫn luật quản lý thuế về đăng ký thuế ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Thẻ mã số thuế cá nhân là gì?

Thẻ mã số thuế cá nhân là loại thẻ cấp cho cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân đã thực hiện đầy đủ thủ tục và hồ sơ đăng ký thuế. Thẻ mã số thuế dùng để ghi nhớ mã số thuế của cá nhân, thể hiện đầy đủ thông tin gồm ảnh của cá nhân để nhận diện, mã số thuế, ngày cấp mã số thuế, họ và tên cá nhân, số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu), ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) và địa chỉ thường trú.

Thẻ mã số thuế cá nhân là gì và sử dụng như thế nào đúng cách?
Thẻ mã số thuế cá nhân là gì và sử dụng như thế nào đúng cách?

Để được cấp thẻ mã số thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, hoặc tại cơ quan trả thu nhập. Cụ thể, nếu nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, thì cá nhân phải nộp hồ sơ tại chi cục thuế nơi phát sinh thu nhập, hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc nơi tạm trú.

Còn cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ tại chi cục thuế nơi cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất – kinh doanh. Trong khi đó, cá nhân không nộp trực tiếp hồ sơ cho cơ quan thuế, có thể tự khai, hoàn thiện hồ sơ rồi gửi hồ sơ qua đơn vị trả thu nhập để đơn vị trả thu nhập chuyển hồ sơ của cá nhân lên cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.

Cách sử dụng thẻ mã số thuế cá nhân

Thẻ mã số thuế cá nhân chỉ được sử dụng trong các giao dịch về thuế và không thể thay thế các loại giấy tờ khác khi cần phải xác định nhân thân của chủ thể. Cụ thể, cá nhân dùng thẻ được cấp để chứng minh đúng người nộp thuế trong các giao dịch về nghĩa vụ tài chính với ngân sách và được quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Mặc dù không thay thế được chứng minh nhân dân, hộ chiếu trong việc xác định nhân thân, nhưng cá nhân nên mang theo Thẻ mã số thuế. Chẳng hạn, đối với các trường hợp không nhớ mã số thuế của mình trong khi cần gấp. Thay vì lên mạng thực hiện các thao tác tra cứu mã số thuế cá nhân thì khi mang theo thẻ có thể lấy thông tin ngay.

Cách sử dụng thẻ mã số thuế cá nhân
Cách sử dụng thẻ mã số thuế cá nhân

Đối với cơ quan quản lý thuế, Thẻ mã số thuế của cá nhân giúp cơ quan thuế có thể quản lý tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của cá nhân trong nhiều năm liên quan đến thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Trong một số trường hợp, Thẻ mã số thuế còn giúp thực hiện nghĩa vụ thuế cá nhân liên quan đến cả thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam.

Xem thêm tại hoidaptructuyen.vn

Cá nhân mất Thẻ mã số thuế của mình hoặc thẻ bị rách, nát, hỏng thì làm đơn đề nghị cơ quan thuế cấp lại Thẻ theo mẫu số 13-MST theo thông tư Số: 80/2012/TT-BTC. Trường hợp đổi thẻ thì cá nhân đó phải nộp lại thẻ cũ cho cơ quan thuế. Ngoài ra, nghiêm cấm việc cho mượn, tẩy xoá, huỷ hoại hoặc làm giả Thẻ mã số thuế cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *